აირჩიეთ პაკეტის გადახდის ტიპი:

პროგრამული უზრუნველყოფა

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები

მრავალენოვანი ვებ გვერდი

დომენის დაკავშირება

მრავალენოვანი მართვის სისტემა

24/7 მხარდაჭერა

გვერდები

მთავარი გვერდი

სტანდარტული გვერდები

სიახლეების გვერდები

ქონთენთის განთავსება

მარკეტინგის ხელსაწყოები

SEO

ანალიტიკის წარმოება

E-mail მარკეტინგი

სოციალური პლატფორმები

E-commerce

პროდუქტის სახეობა

პროდუქტის კატალოგი

მარტივი პროდუქტი

ვარიაციული პროდუქტი

ვირტუალური პროდუქტი

მომხმარებლის კაბინეტი

გადახდები: BOG, TBC, PayPal, ინვოისი

მიტანის სერვისი

უსაფრთხოება

Backups

სისტემის განახლება

SSL სერტიფიკატი

GDPR თავსებადობა

Hosting

გამოყოფილი სივრცე

E-mail მომხმარებლები

გამტარობა

ბიზნეს საიტი

₾300 თვეში

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3 ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა:

პროდუქტის კატალოგი:

მარტივი პროდუქტი:

ვარიაციული პროდუქტი:

ვირტუალური პროდუქტი:

მომხმარებლის კაბინეტი:

გადახდის მეთოდები:

მიტანის სერვისი:

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:3GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:1GB

ონლაინ მაღაზია

₾500 თვეში

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3+ ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა: 100

პროდუქტის კატალოგი: ✔️

მარტივი პროდუქტი: ✔️

ვარიაციული პროდუქტი: ✔️

ვირტუალური პროდუქტი: ✔️

მომხმარებლის კაბინეტი: ✔️

გადახდის მეთოდები: ნებისმიერი

მიტანის სერვისი: ✔️

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:5GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:2GB

შენიშვნა: ჩვენი მომსახურება შესაძლებლობას იძლევა ნებისმიერი საჭიროების შესაბამისად ინტეგრირდეს დამატებითი ფუნქციონალი. ყველა არასტანდარტული მოთხოვნა დამუშავდება ინდივიდუალურად. 

პროგრამული უზრუნველყოფა

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები

მრავალენოვანი ვებ გვერდი

დომენის დაკავშირება

მრავალენოვანი მართვის სისტემა

24/7 მხარდაჭერა

გვერდები

მთავარი გვერდი

სტანდარტული გვერდები

სიახლეების გვერდები

ქონთენთის განთავსება

მარკეტინგის ხელსაწყოები

SEO

ანალიტიკის წარმოება

E-mail მარკეტინგი

სოციალური პლატფორმები

E-commerce

პროდუქტის სახეობა

პროდუქტის კატალოგი

მარტივი პროდუქტი

ვარიაციული პროდუქტი

ვირტუალური პროდუქტი

მომხმარებლის კაბინეტი

გადახდები: BOG, TBC, PayPal, ინვოისი

მიტანის სერვისი

უსაფრთხოება

Backups

სისტემის განახლება

SSL სერტიფიკატი

GDPR თავსებადობა

Hosting

გამოყოფილი სივრცე

E-mail მომხმარებლები

გამტარობა

ბიზნეს საიტი

₾1620 / 270 თვეში

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3 ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა:

პროდუქტის კატალოგი:

მარტივი პროდუქტი:

ვარიაციული პროდუქტი:

ვირტუალური პროდუქტი:

მომხმარებლის კაბინეტი:

გადახდის მეთოდები:

მიტანის სერვისი:

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:3GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:1GB

ონლაინ მაღაზია

₾2700 / 450 თვეში

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3+ ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა: 100

პროდუქტის კატალოგი: ✔️

მარტივი პროდუქტი: ✔️

ვარიაციული პროდუქტი: ✔️

ვირტუალური პროდუქტი: ✔️

მომხმარებლის კაბინეტი: ✔️

გადახდის მეთოდები: ნებისმიერი

მიტანის სერვისი: ✔️

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:5GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:2GB

შენიშვნა: ჩვენი მომსახურება შესაძლებლობას იძლევა ნებისმიერი საჭიროების შესაბამისად ინტეგრირდეს დამატებითი ფუნქციონალი. ყველა არასტანდარტული მოთხოვნა დამუშავდება ინდივიდუალურად. 

პროგრამული უზრუნველყოფა

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები

მრავალენოვანი ვებ გვერდი

დომენის დაკავშირება

მრავალენოვანი მართვის სისტემა

24/7 მხარდაჭერა

გვერდები

მთავარი გვერდი

სტანდარტული გვერდები

სიახლეების გვერდები

ქონთენთის განთავსება

მარკეტინგის ხელსაწყოები

SEO

ანალიტიკის წარმოება

E-mail მარკეტინგი

სოციალური პლატფორმები

E-commerce

პროდუქტის სახეობა

პროდუქტის კატალოგი

მარტივი პროდუქტი

ვარიაციული პროდუქტი

ვირტუალური პროდუქტი

მომხმარებლის კაბინეტი

გადახდები: BOG, TBC, PayPal, ინვოისი

მიტანის სერვისი

უსაფრთხოება

Backups

სისტემის განახლება

SSL სერტიფიკატი

GDPR თავსებადობა

Hosting

გამოყოფილი სივრცე

E-mail მომხმარებლები

გამტარობა

ბიზნეს საიტი

₾3060 / 225 თვეში

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3 ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა:

პროდუქტის კატალოგი:

მარტივი პროდუქტი:

ვარიაციული პროდუქტი:

ვირტუალური პროდუქტი:

მომხმარებლის კაბინეტი:

გადახდის მეთოდები:

მიტანის სერვისი:

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:3GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:1GB

ონლაინ მაღაზია

₾5100 / თვეში ₾425

პროგრამული უზრუნველყოფა: ✔️

რესფონსივ (Responsive) დიზაინები: ✔️

მრავალენოვანი ვებ გვერდი: 3+ ენა

დომენის დაკავშირება: ✔️

მრავალენოვანი მართვის სისტემა: ✔️

24/7 მხარდაჭერა: ✔️

გვერდები

მთავარი გვერდი: ✔️

სტანდარტული გვერდები: ✔️

სიახლეების გვერდი: ✔️

ქონთენთის განთავსება: ✔️

გვერდები

SEO: ✔️

ანალიტიკის წარმოება: ✔️

E-mail მარკეტინგი: ✔️

სოციალური პლატფორმები: ✔️

გვერდები

პროდუქტის სახეობა: 100

პროდუქტის კატალოგი: ✔️

მარტივი პროდუქტი: ✔️

ვარიაციული პროდუქტი: ✔️

ვირტუალური პროდუქტი: ✔️

მომხმარებლის კაბინეტი: ✔️

გადახდის მეთოდები: ნებისმიერი

მიტანის სერვისი: ✔️

გვერდები

Backups: ბოლო 30 დღე

სისტემის განახლება: ✔️

SSL სერტიფიკატი: ✔️

GDPR თავსებადობა: ✔️

გვერდები

გამოყოფილი სივრცე:5GB

E-mail მომხმარებლები:ულიმიტო

გამტარობა:2GB

შენიშვნა: ჩვენი მომსახურება შესაძლებლობას იძლევა ნებისმიერი საჭიროების შესაბამისად ინტეგრირდეს დამატებითი ფუნქციონალი. ყველა არასტანდარტული მოთხოვნა დამუშავდება ინდივიდუალურად.